מכונות ניעור ואיסוף

חברת אפרון מפתחת מכונות לניעור ואיסוף שקדים, פקאנים וזיתים במטרה לחסוך בימי עבודה ובעלויות הגבוהות של עבודה ידנית בקטיף שקדים ומסיק הזיתים אשר מבוצע בשיטות המסורתיות. 

המיכון החדשני לאסיף מבוסס על הידע וניסיון רב השנים של חברת אפרון בפיתוח מיכון איכותי במטעים תוך מיקוד בהתאמת המכונה לצרכים והדרישות הייחודיות של המגדלים, חסכון בידיים עובדות, התחשבות בגודל המטע ושיקולי עלות תועלת.

על בסיס ניסיון רב שנים בתחום הניעור פותח באפרון ראש ניעור חדשני, במטרה לנער באופן מיטבי שקדים וזיתים מהעצים בשלב האסיף. ראש הניעור מורכב במכונות האסיף עם הינע עצמי אשר באמצעותם ניתן לבצע את כל מהלך האסיף במטעי שקדים ובכרמי זיתים או כקיט המורכב על טרקטור חקלאי 75-100 כ"ס בעזרתו מבוצע מסיק הזיתים מהעצים.

הדגמים המשווקים כיום מבוססים על פיתוח ושיפור מתמיד של אבי טיפוס קודמים ובשיתוף פעולה הדוק של מגדלים בעלי ניסיון במטרה להתאים את המכונה לשימושים והצרכים העדכניים.

סוגי המכונות לניעור וקטיף :

  • מנערת כפולה TWIN-D
  • מנערת כפולה "”DUST-LESS
  • קיט ניעור אחורי
  • קיט ניעור צידי

מכונות ניעור ואיסוף

סוגים של מכונות ניעור ואיסוף

DUST-LESS TWIN D
T4 Shaker

  •  

Rear shaker
kit

  •  

Side shaker
kit

  •